Công ty TNHH Cơ Khí Và Tự Động Hóa BGMITA

Trang chủ » Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Công Ty TNHH CƠ KHÍ  VÀ TỰ ĐỘNG HÓA BGMITA

Địa chỉ: Số 01 Đường 422, Cụm công nghiệp Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội
Điện thoại: 0973.410.788

Mail: Support@bgmita.com

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA BGMITA
Tel: 0973.410.788          Email: Support@bgmita.com
                                         Địa chỉ: Số 01 Đường 422, Cụm công nghiệp Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

 

Thiết kế Web: TungPhuong.Com

Hotline - Tư Vấn: 0973.410.788
0973.410.788
TOP