Công ty TNHH Cơ Khí Và Tự Động Hóa BGMITA

Trang chủ » Download » Tài liệu cơ khí chế tạo máy »

Tài liệu cơ khí chế tạo máy

Tổng quan về robot

https://drive.google.com/open?id=1kS9l1hGDmc_sjjmxcBZFsm-Hqzzafom0

Lý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệp

https://drive.google.com/open?id=1nq2n_463Z7ONiwfo6tkXqlvDS1PhHqWW

Vật liệu làm khuôn

Ebook vật liệu làm khuôn: https://drive.google.com/open?id=1160rwBRw1y3oGituEJGjnhVgIyGRVVWp

Cơ sở thiết kế máy

Ebook cơ sở thiết kế máy – Nguyễn hữu lộc: https://drive.google.com/open?id=1U8WH1AzHDxvHa-chgETiGxkxNE-Ygede

Hướng dẫn sử dụng unigraphics nx Cam 10

Ebook hướng dẫn NX cam 10: https://drive.google.com/open?id=1CkEWKLNhEvYcBt03-eXEbyJvp22Anf9f

Cẩm nang cơ khí ( Nguyên lý thiết kế)

Tập 1: https://drive.google.com/open?id=1b4v5ccoputT9CGW7WVUlk_W7-2D__XBD Tập 2: https://drive.google.com/open?id=1Ab1Hpd9XaQytlWVUSWjVWAybVh1Uek3I

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA BGMITA
Tel: 0973.410.788          Email: Support@bgmita.com
                                         Địa chỉ: Số 01 Đường 422, Cụm công nghiệp Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

 

Thiết kế Web: TungPhuong.Com

Hotline - Tư Vấn: 0973.410.788
0973.410.788
TOP